Qgenomics

Genomics for human health

Serveis complementaris de genètica

Els resultats de les anàlisi amb microarrays de vegades requereixen de validacions addicionals o de l'estudi amb altres tecnologies alternatives per tal d'acabar d'entendre l'arquitectura genòmica de les troballes fetes amb els xips, per estudiar l'origen parental de l'alteració o per a l'estudi d'altres membres de la genealogia. A qGenomics tenim el coneixement i els recursos, així com la capacitat de dissenyar estudis a mida per a la validació de les troballes fetes amb els microarrays:

  • marcadors microsatèl·lits
  • MLPAs (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification), tant comercials com fets a mida de cada cas
  • PCR semiquantitatives (TaqMan, UPL, SybrGreen)
  • hibridació in-situ fluorescent (FISH) fent servir sondes de tipus BAC
  • ...