Qgenomics

Genomics for human health

Seqüenciació massiva

Les tecnologies de seqüenciació massiva (next generation sequencing - NGS) estan canviant la manera que els científics i els metges abordem els estudis genètics dels nostres pacients. Aquestes tecnologies, combinades amb una anàlisi bioinformàtica adequada, permeten l'estudi massiu i simultani de milions de seqüències d'ADN en un únic experiment. Ens permeten identificar variants genètiques rellevants, mesurar amb gran detall canvis d'expressió, i identificar diferències en la metilació. La utilització d'aquestes tecnologies augmenta el rendiment i la velocitat de generació de dades, juntament amb una disminució dràstica dels costos de seqüenciació. 

A qGenomics estem preparats per oferir als nostres clients:
  • solucions integrals per a qualsevol experiment de NGS, incloent el disseny, l'execució, l'anàlisi, la interpretació i validació de les dades més rellevants.
  • solucions a mida, per començar l'estudi en qualsevol punt del procés. Per exemple, l'anàlisi (o re-anàlisi) de dades generades per qualsevol altre centre de seqüenciació.