Qgenomics

Genomics for human health

Metiloma

Les tecnologies de Next Generation Sequencing, combinades amb tractaments amb bisulfit, permeten analitzar els motius de metilació en múltiples regions del genoma de manera simultània, possibilitant l’estudi del metiloma sencer sense biaix.