Qgenomics

Genomics for human health

Assessorament genètic

L'assessorament genètic és el procés d'ajut a les persones per entendre i adaptar-se a les conseqüències mèdiques, psicològiques i familiars d'una determinada condició genètica. 

Aquest acte és essencial abans i després de qualsevol prova genètica per assegurar que el pacient (o els seus familiars i/o representants legals) coneixen a priori en què consisteix la prova genètica, quina utilitat té, quines limitacions, quins avantatges i quins inconvenients. Només després d'haver rebut un asessorament genètic correcte, un pacient ha de decidir, amb total llibertat, si vol ser sotmès a una prova genètica i ha de donar el seu consentiment escrit per a tal finalitat.

A qGenomics som experts capaços d'oferir tota mena d'ajut i informació als professionals del consell genètic per tal que puguin afrontar els reptes que suposen la utilització de les noves tecnologies d'anàlisi genètica. Aixi mateix, també comptem amb especialistes propis i un equip de col·laboradors per tal de realitzar el consell genètic adequat en aquells casos que ho requereixin.